Mutări ilegale

În jocul de Go, pietrele pot fi plasate aproape oriunde pe tablă.
Există totuşi unele locuri unde nu aveţi voie să mutaţi.


Negrul nu poate juca la A. (Albul poate)

Aceasta pentru că, dacă ar muta acolo, piatra neagră ar fi deja înconjurată.

Astfel de mutări sinucigaşe sunt interzise.


Totuşi, în această poziţie, negrul poate juca la B.

Prin plasarea unei pietre negre la B, cele două pietre albe aflate în atari vor fi îndepărtate de pe tablă.

(Vezi figura de mai jos).